cz sk en

ROI (návratnosť investície)

Definícia

ROI - Return On Investment definujeme ako návratnosť investície. Udáva percentuálny pomer medzi investíciami a čistým ziskom z nich. Vďaka jednoduchému výpočtu je táto metrika veľmi obľúbená. Požadovanú ROI k jednotlivým kampaniam môže obsahovať marketingový plán a KPI.

Využitie

Vorec na výpočet ROI: 

ROI (%) = hodnota výnosov / náklady investície * 100 

V marketingu sa stretávame s metrikou ROI ako pre jednotlivé reklamy alebo kampane. Pomocou týchto výpočtov budete mať predstavu o tom, aká bude skutočná návratnosť investícií.

Naplánovať hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Michal Lubelec

E-commerce Performance & Strategy Consultant

Marek Ďuračka

Business & Marketing Strategy Consultant

 • Matej Karaba

  Long-term Impact & Business Consultant

 • Michal Lubelec

  E-commerce Performance & Strategy Consultant

 • Marek Ďuračka

  Business & Marketing Strategy Consultant

Matej je Long-term Impact & Business Consultant a pomôže vám s:

 • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
 • dlhodobou udržateľnosťou,
 • rozvojom biznis stratégie,
 • kreativitou v technológiach,
 • vedením IT projektov,
 • UX/UI a SEO.

Michal je Consultant for E-commerce Measurement & Analytics a pomôže vám s:

 • nastavením merania dát a analytikou,
 • návrhom stratégie pre výkonnostné kampane,
 • biddingom a plánovaním rozpočtov,
 • návrhom a vylepšením produktových a iných feedov,
 • automatizáciou kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomôže vám s:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • ROI Hunter.