cz sk en

ROAS (návratnosť investíci do reklamy)

Definícia

ROAS - Return on Advertising Spend je ukazovateľ, ktorý meria účinnosť digitálnej reklamnej kampane. ROAS pomáha online podnikom vyhodnotiť, ktoré metódy fungujú a ako môžu zlepšiť budúce úsilie. Podobne ako návratnosť investícií (ROI), aj ROAS meria návratnosť investícií do digitálnej reklamy. Okrem celkovej hodnoty ROAS celého marketingového rozpočtu ju možno merať aj podrobnejšie na základe konkrétnych reklám, cielenia, kampaní atď..

Využite

Vzorec na výpočet ROAS:

ROAS = príjem (úplný zisk z propagácie) / cena (všetky výdavky na reklamu

Pri návratnosti investícií musíte brať do úvahy všetky príslušné náklady, nielen investície do kampane. Tieto čísla je vhodné sledovať dlhodobo, pomôže vám to pri tvorbe rozpočtov na marketing a stratégii.

Naplánovať hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Michal Lubelec

E-commerce Performance & Strategy Consultant

Marek Ďuračka

Business & Marketing Strategy Consultant

 • Matej Karaba

  Long-term Impact & Business Consultant

 • Michal Lubelec

  E-commerce Performance & Strategy Consultant

 • Marek Ďuračka

  Business & Marketing Strategy Consultant

Matej je Long-term Impact & Business Consultant a pomôže vám s:

 • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
 • dlhodobou udržateľnosťou,
 • rozvojom biznis stratégie,
 • kreativitou v technológiach,
 • vedením IT projektov,
 • UX/UI a SEO.

Michal je Consultant for E-commerce Measurement & Analytics a pomôže vám s:

 • nastavením merania dát a analytikou,
 • návrhom stratégie pre výkonnostné kampane,
 • biddingom a plánovaním rozpočtov,
 • návrhom a vylepšením produktových a iných feedov,
 • automatizáciou kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomôže vám s:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • ROI Hunter.