cz sk en

PNO (podiel nákladov na obrate)

Definícia

Metrika PNO sa používa v online marketingu na meranie výkonnosti a hodnotenie online marketingových kampaní. PNO je skratka pre pomer nákladov k tržbám a udáva sa v percentách a vyjadruje, koľko percent z tržieb robia náklady na reklamu. Výraz PNO sa však používa len na slovenskom a českom trhu, v angličtine má táto metrika skratku COS/ACoS (cost of sale/advertising cost of sale)

Využitie

Vzorec na výpočet PNO: 

PNO = náklady / tržby * 100

Čím nižšie PNO, tým lepšie reklama funguje. PNO je dôležitým ukazovateľom pre meranie výkonnosti PPC kampaní, čiže najväčšie využitie tejto metriky je v rôznych reklamných systémoch (Google Ads, Sklik...).

Naplánovať hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Michal Lubelec

E-commerce Performance & Strategy Consultant

Marek Ďuračka

Business & Marketing Strategy Consultant

 • Matej Karaba

  Long-term Impact & Business Consultant

 • Michal Lubelec

  E-commerce Performance & Strategy Consultant

 • Marek Ďuračka

  Business & Marketing Strategy Consultant

Matej je Long-term Impact & Business Consultant a pomôže vám s:

 • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
 • dlhodobou udržateľnosťou,
 • rozvojom biznis stratégie,
 • kreativitou v technológiach,
 • vedením IT projektov,
 • UX/UI a SEO.

Michal je Consultant for E-commerce Measurement & Analytics a pomôže vám s:

 • nastavením merania dát a analytikou,
 • návrhom stratégie pre výkonnostné kampane,
 • biddingom a plánovaním rozpočtov,
 • návrhom a vylepšením produktových a iných feedov,
 • automatizáciou kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomôže vám s:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • ROI Hunter.