cz sk en

CLV (počet všetkých objednávok za život)

Definícia

CLV - Customer Lifetime Value je jednou z kľúčových štatistík, ktoré sa sledujú pri skúsenostiach so zákazníkom. Predstavuje celkovú sumu peňazí, ktorú zákazník pravdepodobne minie na vašich produktoch. CLV využíva údaje z vášho účtovníctva a Business Intelligence a je kľúčom k úspešnému finančnému plánovaniu (bottom-up approach). Táto metrika nám defacto hovorí, koľko zákazník minie počas celého času, keď u nás nakupuje. Z účtovného hľadiska ide teda o projekciu peňažných tokov, ktorá výrazne uľahčí dlhodobé finančné plánovanie.

Využitie

Vorec na výpočet CLV: 

CLV = (priemerná hodnota nákupu * koľkokrát zákazník nakúpi každý rok * priemerná dĺžka vzťahu so zákazníkom v rokoch)

CLV vám umožňuje merať finančný dopad marketingových kampaní , iniciatív a iných aktivít. CLV meria hodnotu, ktorú človek prináša do podniku vo všetkých svojich interakciách v priebehu času – nielen pri jednej transakcii. Zameranie sa na túto metriku je to spoľahlivý spôsob, ako prilákať viac zákazníkov a zabezpečiť s nimi neustálu interakciu. 

Naplánovať hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Michal Lubelec

E-commerce Performance & Strategy Consultant

Marek Ďuračka

Business & Marketing Strategy Consultant

 • Matej Karaba

  Long-term Impact & Business Consultant

 • Michal Lubelec

  E-commerce Performance & Strategy Consultant

 • Marek Ďuračka

  Business & Marketing Strategy Consultant

Matej je Long-term Impact & Business Consultant a pomôže vám s:

 • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
 • dlhodobou udržateľnosťou,
 • rozvojom biznis stratégie,
 • kreativitou v technológiach,
 • vedením IT projektov,
 • UX/UI a SEO.

Michal je Consultant for E-commerce Measurement & Analytics a pomôže vám s:

 • nastavením merania dát a analytikou,
 • návrhom stratégie pre výkonnostné kampane,
 • biddingom a plánovaním rozpočtov,
 • návrhom a vylepšením produktových a iných feedov,
 • automatizáciou kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomôže vám s:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • ROI Hunter.