cz sk en

ROI (návratnost investice)

Definice

ROI - Return On Investment je definována jako návratnost investice. Udává procentuální poměr mezi investicí a čistým ziskem z ní. Vzhledem k jednoduchosti výpočtu je tato metrika velmi oblíbená. Požadovanou návratnost investic do jednotlivých kampaní lze zahrnout do marketingového plánu a klíčových ukazatelů výkonnosti. 

Aplikace

Vzorec pro výpočet návratnosti investic:

ROI (%) = hodnota přínosů / náklady na investici * 100

V marketingu se setkáváme s ukazateli ROI pro jednotlivé reklamy nebo kampaně. Pomocí těchto výpočtů získáte představu o skutečné návratnosti investic.

Naplánovat hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Michal Lubelec

E-commerce Performance & Strategy Consultant

Marek Ďuračka

Business & Marketing Strategy Consultant

 • Matej Karaba

  Long-term Impact & Business Consultant

 • Michal Lubelec

  E-commerce Performance & Strategy Consultant

 • Marek Ďuračka

  Business & Marketing Strategy Consultant

Matej je SEO & Business Consultant a pomůže vám s:

 • vývojem,
 • vedením IT projektů,
 • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
 • dlouhodobou udržitelností.

Michal je konzultant pro e-commerce měření a analytiku a pomůže vám s:

 • nastavením měření dat a analytikou,
 • návrhem strategie pro výkonnostní kampaně,
 • bidováním a plánováním rozpočtů,
 • návrhem a vylepšením produktových a jiných feedů,
 • automatizací kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomůže vám s:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • ROI Hunter.