cz sk en

ROAS (návratnost výdajů do reklamy)

Definice

ROAS - Return on Advertising Spend je ukazatel, který měří efektivitu digitální reklamní kampaně. ROAS pomáhá online firmám vyhodnotit, které metody fungují a jak mohou zlepšit své budoucí úsilí. Podobně jako návratnost investic (ROI) měří ROAS návratnost investic do digitální reklamy. Kromě celkového ROAS celého marketingového rozpočtu lze měřit také podrobněji na základě konkrétních reklam, cílení, kampaní atd..

Aplikace

Vzorec pro výpočet ROAS:

ROAS = výnosy (celkový zisk z propagace) / náklady (veškeré výdaje na reklamu).

Pro návratnost investic je třeba vzít v úvahu všechny relevantní náklady, nejen investici do kampaně. Tato čísla je třeba dlouhodobě sledovat, pomohou vám s marketingovými rozpočty a strategií.

Naplánovat hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Michal Lubelec

E-commerce Performance & Strategy Consultant

Marek Ďuračka

Business & Marketing Strategy Consultant

 • Matej Karaba

  Long-term Impact & Business Consultant

 • Michal Lubelec

  E-commerce Performance & Strategy Consultant

 • Marek Ďuračka

  Business & Marketing Strategy Consultant

Matej je SEO & Business Consultant a pomůže vám s:

 • vývojem,
 • vedením IT projektů,
 • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
 • dlouhodobou udržitelností.

Michal je konzultant pro e-commerce měření a analytiku a pomůže vám s:

 • nastavením měření dat a analytikou,
 • návrhem strategie pro výkonnostní kampaně,
 • bidováním a plánováním rozpočtů,
 • návrhem a vylepšením produktových a jiných feedů,
 • automatizací kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomůže vám s:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • ROI Hunter.