cz sk en

PNO (podíl nákladů na obratu)

Definice

Metrika PNO se používá v online marketingu k měření výkonnosti a hodnocení online marketingových kampaní. PNO je zkratka pro poměr nákladů a výnosů a udává se v procentech, přičemž vyjadřuje, jaké procento výnosů tvoří náklady na reklamu. Termín PNO se však používá pouze na slovenském a českém trhu, v angličtině má tato metrika zkratku COS/ACoS (cost of sale/advertising cost of sale).

Aplikace

Vzorec pro výpočet PNO:  

PNO = náklady / tržby * 100

Čím nižší je PNO, tím lépe reklama funguje. PNO je důležitou metrikou pro měření výkonnosti PPC kampaní, proto se tato metrika nejvíce využívá v různých reklamních systémech (Google Ads, Sklik...).

 

Naplánovat hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Michal Lubelec

E-commerce Performance & Strategy Consultant

Marek Ďuračka

Business & Marketing Strategy Consultant

 • Matej Karaba

  Long-term Impact & Business Consultant

 • Michal Lubelec

  E-commerce Performance & Strategy Consultant

 • Marek Ďuračka

  Business & Marketing Strategy Consultant

Matej je SEO & Business Consultant a pomůže vám s:

 • vývojem,
 • vedením IT projektů,
 • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
 • dlouhodobou udržitelností.

Michal je konzultant pro e-commerce měření a analytiku a pomůže vám s:

 • nastavením měření dat a analytikou,
 • návrhem strategie pro výkonnostní kampaně,
 • bidováním a plánováním rozpočtů,
 • návrhem a vylepšením produktových a jiných feedů,
 • automatizací kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomůže vám s:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • ROI Hunter.