cz sk en

CLV (hodnota zákazníka v čase)

Definice

CLV - Customer Lifetime Value je jednou z klíčových statistik, které se sledují v oblasti zákaznické zkušenosti. Představuje celkovou částku, kterou zákazník pravděpodobně utratí za vaše produkty. CLV využívá data z vašeho účetnictví a Business Intelligence a je klíčem k úspěšnému finančnímu plánování (přístup zdola nahoru). Tato metrika nám defacto říká, kolik zákazník utratí za celou dobu, kdy u nás nakupuje. Z účetního hlediska se tedy jedná o projekci peněžních toků, která výrazně usnadní dlouhodobé finanční plánování.

Aplikace

Vzorec pro výpočet CLV:  

CLV = (průměrná hodnota nákupu * počet nákupů zákazníka za rok * průměrná délka vztahu se zákazníkem v letech)

CLV umožňuje měřit finanční dopad marketingových kampaní , iniciativ a dalších aktivit. CLV měří hodnotu, kterou člověk přináší firmě ve všech svých interakcích v průběhu času - nejen v rámci jedné transakce. Zaměřením se na tuto metriku získáte více zákazníků a zajistíte si trvalou interakci s nimi. 

Naplánovat hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Michal Lubelec

E-commerce Performance & Strategy Consultant

Marek Ďuračka

Business & Marketing Strategy Consultant

 • Matej Karaba

  Long-term Impact & Business Consultant

 • Michal Lubelec

  E-commerce Performance & Strategy Consultant

 • Marek Ďuračka

  Business & Marketing Strategy Consultant

Matej je SEO & Business Consultant a pomůže vám s:

 • vývojem,
 • vedením IT projektů,
 • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
 • dlouhodobou udržitelností.

Michal je konzultant pro e-commerce měření a analytiku a pomůže vám s:

 • nastavením měření dat a analytikou,
 • návrhem strategie pro výkonnostní kampaně,
 • bidováním a plánováním rozpočtů,
 • návrhem a vylepšením produktových a jiných feedů,
 • automatizací kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomůže vám s:

 • Facebook,
 • Instagram,
 • ROI Hunter.